Tanggungjawab Pengurusan
Everprosper Food Industries Sdn Bhd berusaha untuk menjamin keselamatan makanan & kualiti produk melalui pelaksanaan Sistem Keselamatan & Kualiti Makanan seperti GMP, Sistem HACCP, ISO 22000, FSM & BRC Global Standard di kilang Sepang. Sementara itu, di kilang Sungai Petani kami telah disahkan oleh BRC Global Standard, GMP, HACCP dan ISO 22000. Pengurusan kilang berkomited untuk menyediakan produk makanan yang selamat & berkualiti kepada para pengguna dan ini dapat dicapai melalui Pendekatan perniagaan seperti berikut:

A. Pelaksanaannya Good Manufacturing Practice (GMP)

Dengan menujukan semua elemen dalam GMP, kami berhasrat untuk menyediakan pelanggan kami dengan produk makanan yang selamat dan berkualiti. Unsur-unsur yang kita lihat adalah:

Reka Bentuk Premis

Kami telah menujukan elemen ini dengan mereka bentuk premis, iaitu susun atur reka bentuk untuk mengurangkan pencemaran luaran (seperti perosak dan habuk) serta risiko pencemaran silang di dalam premis (di antara kawasan pengeluaran dan bukan pengeluaran). Kawasan pengeluaran dan pembungkusan ditutupkan dan dipisahkan dari tandas. Sistem storan yang betul dilaksanakan untuk tujuan penyimpanan di mana bahan mentah dan barangan siap diasingkan dengan betul dan disimpan di lokasi yang berbeza untuk mencegah kemungkinan pencemaran silang antara produk yang bersih dan kotor.

Aliran Proses

Dengan memaksimumkan sumber-sumber, kami telah melihat semula susun atur kilang kami, daripada menerima bahan mentah untuk pengedaran produk siap. Aliran kerja dirancang untuk mengurangkan risiko pencemaran silang.

Peralatan & Perkakas

Kami telah melaksanakan sistem penentukuran (calibration) & penyelenggaraan (maintenance) yang sesuai untuk semua peralatan kami. Semua peralatan kami diperbuat daripada keluli tahan karat (stainless steel), yang mudah dijaga dan sesuai untuk digunakan dalam industri makanan.

Kebersihan Kakitangan dan Sanitasi

Kami mendidik, melatih dan memupuk kesedaran kepada semua kakitangan kami dalam amalan kebersihan peribadi (hygiene) yang baik. Semua kakitangan dikehendaki mematuhi pakaian standard yang sesuai, mengikuti amalan kebersihan yang betul dan mematuhi  peraturan syarikat, untuk memastikan bahawa mereka tidak menimbulkan risiko untuk menamatkan produk akhir.

Operasi Pengeluaran

Melalui perancangan dan pembangunan yang teliti, kami telah mengenal pasti kemungkinan keselamatan makanan dalam operasi pengeluaran kami dan dengan itu mengambil langkah-langkah kawalan yang betul, seperti memasang peralatan pemantauan yang sesuai (seperti thermo hygrometer), melakukan pemeriksaan secara teratur (bahan mentah, - sedang dalam pembuatan dan produk akhir) dan melaksanakan pengesahan berkala dan ujian mikrobiologi. Di samping itu, kami juga menjalankan pemeriksaan ke atas kemasukan bahan mentah.
 
Unsur-unsur sokongan lain yang kita lihat ialah program kawalan serangga perosak, program pembersihan stamndard dan sanitasi.
 

B. Pelaksanaan Sistem HACCP, ISO 22000, & British Retail Consortium (BRC) Global Standard

Dengan komitmen kami terhadap keselamatan & kualiti makanan, kami memulakan pelaksanaan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Sistem ISO 22000 dan BRC Global Standard dalam pembuatan produk kami di kedua-dua kilang.

Dengan sistem HACCP, ISO 22000 & BRC Global Standard, kami akan dapat mengawal dan mengawasi risiko pengeluaran kami dengan mengenal pasti bahaya dalam makanan yang mungkin berlaku di dalam bahan mentah dan langkah proses pembuatan kami, yang akan menyediakan sistem penyelenggaraan pencegahan seiring untuk menghasilkan makanan yang selamat untuk pelanggan kami.
 
Kami mengenal pasti semua potensi bahaya dalam bahan mentah kami dan setiap langkah pemprosesan produk. Kemudian kami menentukan langkah-langkah pencegahan dan kawalan untuk setiap bahaya yang dikenalpasti, termasuk mengamalkan GMP.

CCPs (Critical Control Points) ditubuhkan dengan had kritikal masing-masing, CL (berdasarkan keputusan ujian terdahulu atau dari piawaian dan literatures). Kakitangan kami telah dilatih untuk mengendalikan CCP dan titik kawalan, dan mengendalikan prosedur dan kaedah pemantauan. Mereka juga dilatih mengenai pengambilan tindakan yang betul dan langkah-langkah yang akan diambil apabila membuat pemantauan keputusan dari CL.

Semua proses pengaliran dan operasi pengeluaran disahkan sama ada oleh auditor atau daripada ujian yang dijalankan oleh makmal terpilih. Kami melatih kakitangan kami mengenai dokumentasi yang betul seperti menggunakan senarai semak dan penyimpanan rekod. Untuk semua prosedur dan rekod pemantauan, kami menubuhkan sistem dokumentasi yang betul, termasuk kawalan dokumen untuk dokumen sulit.

Sistem HACCP kami telah dilakarkan berpandukan  HACCP System First Revision (Malaysian Standard MS 1480: 2007) dan bagi GMP, kami merujuk kepada GMP untuk  Food First Revision (Malaysian Standard MS 1514: 2009). Walaupun Standard BRC Global telah digariskan menggunakan 'BRC Global Standard for Food Safety Issue 7 '. Bagi FSMS, disediakan dengan merujuk ISO 22000: 2005, IDT. Sebarang maklumat lain yang tidak disertai di atas akan dirujuk kepada "Akta Makanan Malaysia 1983 & Peraturan Makanan 1985".


Switch To Desktop Version